review

[Review] Toner 3 loại trà – 3 detoxifying teas của Yves Rocher

Hè 2015 vừa rồi, toner dạng gel Shocking toner đã gây một cơn bão trên khắp các diễn đàn làm đẹp vì sự độc đáo trong chất liệu và tác dụng của em trước đó, khi nói về toner dạng gel, mình đã có cơ hội được trải nghiệm Lotion 3 detoxifying teas của Yves… Continue reading [Review] Toner 3 loại trà – 3 detoxifying teas của Yves Rocher