review

[Review] Kem dưỡng Intensive Vital Swan Cream của Swanicoco 

Mùa đông năm nay không quá lạnh nhưng lại rất hanh.  Da mình trở nên khô hơn. Thế là mình không thể dùng kem dưỡng như các mùa đông trước đây.  Yêu cầu đặt ra là kem dưỡng phải đặc vừa đủ,  ẩm vừa đủ nhưng phải bảo vệ da tốt.  Thế là mình chọn… Continue reading [Review] Kem dưỡng Intensive Vital Swan Cream của Swanicoco