review

[Review] Time Revolution Night Repair Borabit Ampoule

Phải nói là loại serum này mình dùng rất lâu rồi nhưng mà rất lười khi nghĩ đến việc review em này bởi nó có quá nhiều chất trong thành phần để tìm hiểu. Ngoài ra khi dùng sản phẩm này cũng là một cuộc cách mạng kiểu lên voi xuống chó, nên việc chần… Continue reading [Review] Time Revolution Night Repair Borabit Ampoule