review

[Review] Burt’s Bee Radiance night cream và Klairs Rich moist soothing cream

Mùa đông đến khiến cho nhu cầu dưỡng ẩm là vô cùng cấp thiết. Những sản phẩm có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này không có gì khác ngoài kem dưỡng và dầu dưỡng. Mùa đông này mình đã chiến đấu với cái khô lạnh bằng 2 em kem dưỡng là: Burt’s Bee… Continue reading [Review] Burt’s Bee Radiance night cream và Klairs Rich moist soothing cream