My skincare routine · Tổng hợp

Skincare Routine Tháng 3/ 2017

1, Fancl mild cleansing oil 2, Mamonde lotus micro cleansing foam 3, Naturie hatomugi skin conditioner: Mình dùng làm lotion mask và phương pháp 7 skin method 4, Beta Salic 2.0 Chica Y Chico: Mình dùng sản phẩm này vì vừa tẩy da chết hóa học vừa dưỡng ẩm cực tốt. 5, Timeless B5 Hydration Serum… Continue reading Skincare Routine Tháng 3/ 2017